Renault Clio

Renault Clio

Renault Clio

Elementy identyfi kacyjne

W samochodzie znajdują się różne widoczne oznaczenia, służące do identyfi kacji i odszukania samochodu. A. Numer seryjny pod pokrywą ...

Poznajemy samochód

...

Categorie