Renault Clio: Poziom olejów i płynów

Renault Clio –> Obsługa samochodu –> Poziom olejów i płynów

Wymiana oleju w silniku

Wymiana oleju w silniku   Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu. Pojemność układu Patrz książka pr ...

Płyn w układzie chłodzenia

W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się mi ...

Categorie