Renault Clio: Płyn w układzie chłodzenia

Renault Clio –> Obsługa samochodu –> Poziom olejów i płynów –> Płyn w układzie chłodzenia

Płyn w układzie chłodzenia


W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się między oznaczeniami "MINI" i "MAXI" na zbiorniku 1.

Uzupełnić poziom przy zimnym silniku, zanim spadnie do poziomu "MINI".

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

Częstotliwość kontroli poziomu płynu

Poziom płynu w układzie chłodzenia należy systematycznie kontrolować (brak płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika).

W razie konieczności uzupełnienia płynu, należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest naszych służb technicznych, które gwarantują:

Przed każdą pracą w komorze silnika, należy koniecznie wyłączyć silnik przez naciśnięcie przycisku wyłączania (patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

 

Przy rozgrzanym silniku nie wolno przeprowadzać żadnych napraw układu chłodzenia.

Ryzyko oparzeń.

Poziom olejów i płynów

...

Poziom płynu w układzie hamulcowym

Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu. Należy często kontrolować pozi ...

Categorie