Renault Clio: Obsługa samochodu

Renault Clio –> Obsługa samochodu

Multimedialne elementy wyposażenia

Obecność i umiejscowienie tych elementów zależy od wersji pojazdu.  Ekran dotykowy multimedialny;  Gniazda urządzeń multimedialnych ...

Pokrywa komory przedniej

W celu otwarcia, pociągnąć za dźwignię 1. Przed każdą pracą w komorze silnika, należy koniecznie wyłączyć ...

Categorie