Renault Clio: Poziom płynu w układzie hamulcowym

Renault Clio –> Obsługa samochodu –> Poziom olejów i płynów –> Poziom płynu w układzie hamulcowym

Poziom płynu w układzie hamulcowym


Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu.

Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być gorący.

Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Ryzyko obrażeń

Poziom 2

Poziom płynu obniża się równocześnie ze zużywaniem się okładzin hamulcowych, jednak nie powinien on nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego " MINI ".

Aby samodzielnie sprawdzić stan zużycia tarcz i bębnów, należy zaopatrzyć się w dokumentację z opisem metody kontroli, dostępną w sieci Autoryzowanych Partnerów lub w witrynie internetowej producenta.

Napełnianie

Każda naprawa układu hamulcowego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę.

Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętego pojemnika).

Częstotliwość wymiany

Patrz książka przeglądów pojazdu.

W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Płyn w układzie chłodzenia

W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się mi ...

Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb

Napełnianie Po wyłączeniu silnika, zdjąć korek 3. Napełniać do momentu aż płyn będzie widoczny, a następnie zał ...

Categorie