Renault Clio: Akumulator

Renault Clio –> Obsługa samochodu –> Akumulator

Akumulator


Akumulator 1 nie wymaga obsługi. Nie należy go otwierać ani dolewać żadnego płynu.

Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie ze względu na znajdujący się w nim kwas siarkowy, którego kontakt ze skórą lub oczami jest bardzo niebezpieczny.

W razie konieczności, dane miejsce należy obficie opłukać wodą.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, skontaktować się z lekarzem.

Otwarty ogień, wszelkie rozżarzone i iskrzące przedmioty należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od akumulatora, z uwagi na możliwość wybuchu.

Wymiana akumulatora

Z uwagi na fakt, że czynność ta jest skomplikowana, radzimy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki

Przed każdą pracą w komorze silnika, należy koniecznie wyłączyć silnik przez naciśnięcie przycisku wyłączania (patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2).

 

Ponieważ akumulator jest specjalnego typu, należy wymienić go na akumulator o równorzędnych parametrach. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Naklejka A

Naklejka


Należy przestrzegać zaleceń umieszczonych na akumulatorze:

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być gorący.

Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Ryzyko obrażeń.

Ciśnienie w ogumieniu

Etykieta A Aby ją przeczytać, należy otworzyć drzwi kierowcy. Sprawdzanie wartości ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponac ...

Konserwacja nadwozia

Dobrze utrzymany pojazd pozwala na dłuższe użytkowanie. Dlatego też zaleca się regularne czyszczenie zewnętrznej części pojazdu. Zakupi ...

Categorie