Renault Clio: Poziom oleju silnikowego: uzupełnianie poziomu, napełnianie układu

Renault Clio –> Obsługa samochodu –> Poziom oleju silnikowego: uzupełnianie poziomu, napełnianie układu

Uzupełnianie oleju - napełnianie

Uzupełnianie oleju - napełnianie


Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu).

Przed każdą pracą w komorze silnika, należy koniecznie wyłączyć silnik przez naciśnięcie przycisku wyłączania (patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2).

Uzupełnianie oleju - napełnianie


Po wykonaniu czynności, należy pamiętać o wsunięciu bagnetu do końca lub całkowitym dokręceniu korka.

Uzupełnianie oleju - napełnianie


Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania poziomu oleju lub napełniania układu.

 

Nie wolno przekroczyć poziomu "maxi" ani nie należy zapomnieć o dokręceniu korka 1 i włożeniu na miejsce bagnetu 2.

Poziom oleju silnikowego: informacje ogólne

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien czas ...

Wymiana oleju w silniku

Wymiana oleju w silniku   Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu. Pojemność układu Patrz książka pr ...

Categorie