Renault Clio: Nawiewy powietrza

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Nawiewy powietrza

Nawiewy powietrza


  1. dysza nawiewu na lewą boczną szybę
  2. nawiew boczny, lewy.
  3. dysze nawiewu na przednią szybę
  4. nawiewy centralne.
  5. nawiew boczny, prawy.
  6. dysza nawiewu powietrza na prawą boczną szybę
  7. dysza nawiewu na stopy podróżujących.
  8. panel sterowania.

Komfort jazdy

...

Nawiewy centralne

Siła nawiewu Obrócić pokrętło 9 (poza punkt oporu). Do góry: maksymalne otwarcie. Do dołu: zamknięcie. Kierunek nawiewu Ust ...

Categorie