Renault Clio: Nawiewy boczne

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Nawiewy powietrza –> Nawiewy boczne

Nawiewy boczne


Przepływ powietrza

W celu otwarcia dyszy nawiewu 11, należy nacisnąć ją (punkt 12) odpowiednio w celu uzyskania żądanej siły nawiewu.

Kierunek nawiewu

W celu odpowiedniego skierowania strumienia powietrza obrócić boczną dyszę nawiewu 11.

Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów w samochodzie należy stosować wyłącznie środki przewidziane do tego celu.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru.

Nawiewy centralne

Siła nawiewu Obrócić pokrętło 9 (poza punkt oporu). Do góry: maksymalne otwarcie. Do dołu: zamknięcie. Kierunek nawiewu Ust ...

Ogrzewanie - Klimatyzacja sterowana ręcznie

...

Categorie