Renault Clio: Nawiewy centralne

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Nawiewy powietrza –> Nawiewy centralne

Nawiewy centralne


Siła nawiewu

Obrócić pokrętło 9 (poza punkt oporu).

Do góry: maksymalne otwarcie.

Do dołu: zamknięcie.

Kierunek nawiewu

Ustawić suwaki 10 w wybranym położeniu.

Nawiewy powietrza

dysza nawiewu na lewą boczną szybę nawiew boczny, lewy. dysze nawiewu na przednią szybę nawiewy centralne. nawiew boczny, prawy. dysza naw ...

Nawiewy boczne

Przepływ powietrza W celu otwarcia dyszy nawiewu 11, należy nacisnąć ją (punkt 12) odpowiednio w celu uzyskania żądanej siły nawiewu. ...

Categorie