Renault Clio: Ogrzewanie - Klimatyzacja sterowana ręcznie

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Ogrzewanie - Klimatyzacja sterowana ręcznie

Nawiewy boczne

Przepływ powietrza W celu otwarcia dyszy nawiewu 11, należy nacisnąć ją (punkt 12) odpowiednio w celu uzyskania żądanej siły nawiewu. ...

Elementy sterujące

Regulacja temperatury powietrza. Regulacja siły nawiewu powietrza. Klimatyzacja. Rozdział powietrza w kabinie. Usuwanie szronu-zaparowania z tylnej szyby i ...

Categorie