Renault Clio: Regulacja temperatury powietrza

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Ogrzewanie - Klimatyzacja sterowana ręcznie –> Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 1 do wybranego położenia. Im bardziej strzałka jest przesunięta w stronę z czerwonym oznaczeniem, tym wyższa temperatura w kabinie.

W wyniku długotrwałego korzystania z klimatyzacji może pojawić się uczucie chłodu.

Aby zwiększyć temperaturę, obrócić pokrętło 1 w prawo.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Przy pracującym silniku, należy wcisnąć przycisk 5. Zapala się lampka kontrolna.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz, z ogrzewanych lusterek zewnętrznych, regulowanych elektrycznie (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 5.

Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Regulacja siły nawiewu

Obrócić element sterujący 2. Im bardziej pokrętło jest obrócone w prawo, tym większa jest ilość nawiewanego powietrza. W celu ...

Klimatyzacja automatyczna

...

Categorie