Renault Clio: Regulacja siły nawiewu

Regulacja siły nawiewu


Obrócić element sterujący 2. Im bardziej pokrętło jest obrócone w prawo, tym większa jest ilość nawiewanego powietrza. W celu zamknięcia wlotu powietrza należy ustawić element sterujący 2 w pozycji OFF.

System jest wyłączony: siła nawiewu powietrza w kabinie jest zerowa (pojazd na postoju), w trakcie jazdy można jednak wyczuć lekki przepływ powietrza.

Szybkie usuwanie zaparowania

Ustawić elementy sterujące 1, 2 i 4 położeniach
W:

Wykorzystanie pozycji
i uniemożliwia
uruchomienie recyrkulacji powietrza, aby uniknąć możliwości zaparowania przedniej szyby a powoduje włączenie klimatyzacji.

Lampka kontrolna wbudowana w przycisk 3 nie zapala się.

Włączanie recyrkulacji powietrza

Nacisnąć przycisk 6: zapala się wbudowana lampka kontrolna. Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobi ...

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 1 do wybranego położenia. Im bardziej strzałka jest przesunięta w stronę z czerwonym oznaczeniem, tym wyż ...

Categorie