Renault Clio: Włączanie recyrkulacji powietrza

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Ogrzewanie - Klimatyzacja sterowana ręcznie –> Włączanie recyrkulacji powietrza

Włączanie recyrkulacji powietrza


Nacisnąć przycisk 6: zapala się wbudowana lampka kontrolna. Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:

Dłuższe stosowanie recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb bocznych i szyby przedniej oraz powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń.

Dlatego też, zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz), przez ponowne naciśnięcie przycisku 6 zaraz po opuszczeniu strefy zanieczyszczonego powietrza.

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Dostępnych jest pięć ustawień rozdziału powietrza. Obrócić element sterujący 4, aby wybrać rozdział powietrza. Cały ...

Regulacja siły nawiewu

Obrócić element sterujący 2. Im bardziej pokrętło jest obrócone w prawo, tym większa jest ilość nawiewanego powietrza. W celu ...

Categorie