Renault Clio: Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Ogrzewanie - Klimatyzacja sterowana ręcznie –> Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Dostępnych jest pięć ustawień rozdziału powietrza.

Obrócić element sterujący 4, aby wybrać rozdział powietrza.

Cały strumień powietrza jest
kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

Strumień powietrza jest rozłożony
równomiernie na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na nogi osób podróżujących.

Strumień powietrza jest kierowany
głównie na stopy pasażerów.

Strumień powietrza jest kierowany
do nawiewów w desce rozdzielczej, na nogi podróżujących z przodu i, zależnie od wersji pojazdu, pasażerów na miejscach w drugim rzędzie.

Strumień powietrza jest kierowany
do nawiewów deski rozdzielczej.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji (zależnie od wersji pojazdu)

Za pomocą przycisku 3 można także uruchomić (kontrolka zapalona) lub wyłączyć (kontrolka zgaszona) klimatyzację. Włączenie in ...

Włączanie recyrkulacji powietrza

Nacisnąć przycisk 6: zapala się wbudowana lampka kontrolna. Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobi ...

Categorie