Renault Clio: Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

Sygnał ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach


Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system ostrzega o utracie ciśnienia w jednej oponie lub w kilku oponach.

Zasada działania

System wykrywa utratę ciśnienia w jednej z opon, mierząc szybkość kół podczas jazdy.

Lampka kontrolna 1 zapala się
światłem ciągłym, aby ostrzec kierowcę w przypadku niedostatecznego ciśnienia (niedopompowana opona, przebita opona itp.).

Warunki działania

System musi zostać przywrócony do wartości ciśnienia takiej, jaka widnieje na etykiecie ciśnienia opon, w przeciwnym razie ostrzeżenie może nie być miarodajne w przypadku znacznego spadku. Patrz paragraf "Ciśnienie w oponach" w rozdziale 4.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Nie zastępuje ona jednak kierowcy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.

System może zadziałać z opóźnieniem lub nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:

Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to zrobić:

Trzeba to robić zawsze po przeglądzie ciśnienia w ogumieniu czterech opon przy zimnym silniku.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.).

Procedura ustawianie parametrów początkowych

Procedura ustawianie parametrów początkowych


Przy włączonym zapłonie

Ustawienie parametrów początkowych odbywa się po kilku minutach jazdy.

Wyświetlanie informacji

Wyświetlenie 2 na tablicy wskaźników informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w zakresie napompowania opon (brak powietrza w oponie, opona przebita itp.).

"NAPOMPUJ KOLA ORAZ SET TPW"

Zapala się lampka kontrolna i
pojawia się komunikat "NAPOMPUJ KOLA ORAZ SET TPW". Oznacza to, że przynajmniej jedno z kół ma za niskie ciśnienie w oponie lub jest przebite.

W przypadku spadku ciśnienia - dopompować daną oponę.

W przypadku przebicia opony należy ją wymienić lub skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Sprawdzić i uzupełnić ciśnienie we wszystkich oponach na zimno, a następnie uruchomić ustawianie wartości referencyjnej ciśnienia opon. Lampka kontrolna gaśnie
po przywróceniu wartości referencyjnej ciśnienia opon.

System może nie wykryć nagłej utraty ciśnienia w oponie (pęknięcie opony itp.).

"WLACZ PONOWNIE SET TPW"

Lampka kontrolna miga kilka
sekund, następnie świeci się światłem ciągłym i pojawia się komunikat "WLACZ PONOWNIE SET TPW".

Wskazuje to, że żądanie ustawień parametrów początkowych wartości ciśnienia odniesienia opon powinno być rozpoczęte.

"TPW NIEDOSTEPNY"

Lampka kontrolna miga kilka
sekund, następnie świeci się światłem ciągłym i pojawia się komunikat "TPW NIEDOSTEPNY".

Oznacza to, że pojazd jest wyposażony w koło zapasowe o rozmiarze innym niż cztery pozostałe koła oraz że jest ono zamontowane w pojeździe.

"SKONTROLUJ TPW"

Lampka kontrolna miga kilka
sekund, następnie świeci się światłem ciągłym i pojawia się komunikat "SKONTROLUJ TPW".

Towarzyszy mu lampka kontrolna .


Informują o błędzie w systemie i konieczności skontaktowania się z autoryzowanym partnerem marki.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu

Ciśnienie w ogumieniu należy regulować przy zimnych oponach (wartości sprawdzić na naklejce znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy).

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy zwiększyć ciśnienie w granicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Po każdym dopompowaniu lub ustawieniu ciśnienia opon należy uruchomić ustawianie parametrów początkowych wartości odniesienia ciśnienia opon.

Wymiana kół-opon

Używać wyłącznie sprzętu autoryzowanego przez sieć marki, w przeciwnym razie system może działać z opóźnieniem lub w nieprawidłowy sposób. Patrz paragraf "Opony" w rozdziale 5.

Po każdej wymianie koła/opony należy odpowiednio ustawić ciśnienie opon i uruchomić ustawianie wartości referencyjnej ciśnienia opon.

Koło zapasowe

Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, należy dopasować ciśnienie opon i uruchomić ustawianie parametrów początkowych ciśnienia opon.

Aerozole do naprawy przebitych opon i zestaw do pompowania opon

Używać wyłącznie sprzętu autoryzowanego przez sieć marki, w przeciwnym razie system może działać z opóźnieniem lub w nieprawidłowy sposób. Patrz punkt "Zestaw do pompowania opon" w rozdziale 5.

Po użyciu zestawu pompowania opon należy wyregulować ciśnienie opon i uruchomić wartość odniesienia ciśnienia opon.

Środowisko naturalne

Państwa samochód został wykonany z myślą o poszanowaniu środowiska w czasie całego okresu eksploatacji, czyli zarówno podczas produkc ...

Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:  system zapobiegający blokowaniu kół (ABS);  układ kontroli toru jazdy ...

Categorie