Renault Clio: Kierownica - Układ wspomagania kierownicy

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Kierownica - Układ wspomagania kierownicy

Regulacja wysokości i stopnia wysunięcia kierownicy

Regulacja wysokości i stopnia wysunięcia kierownicy


Pociągnąć dźwignię 1 i ustawić kierownicę w żądanym położeniu i popchnąć dźwignię poza punkt oporu, aby zablokować kierownicę.

Upewnić się, czy kierownica jest zablokowana prawidłowo.

Wspomaganie układu kierowniczego

Nigdy nie należy jeździć samochodem ze słabo naładowanym akumulatorem.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacji należy dokonywać na postoju.

 

Jeżeli silnik jest wyłączony lub w przypadku usterki systemu, zawsze możliwe jest obrócenie kierownicy. Zwiększy się siła, którą trzeba będzie przyłożyć do kierownicy.

 

Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas jazdy (wyłączenie funkcji wspomagania).

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie włączania-odłączania poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu, instalowanie fo ...

Miejsce kierowcy

...

Categorie