Renault Clio: Wycieraczki, spryskiwacze szyb

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Wycieraczki, spryskiwacze szyb

Wycieraczki, spryskiwacze szyb


Przy włączonym zapłonie, odpowiednio ustawić dźwignię 1

Pozycje B, C i D są dostępne po włączeniu zapłonu.

Cecha szczególna

Cecha szczególna


Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek.

Z biegu szybkiego ciągłego następuje przejście na bieg ciągły wolny.

Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu. Wszelka zmiana położenia dźwigni 1 jest nadrzędna w stosunku do automatycznego działania.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń.

Regulacja ustawienia reflektorów

W pojazdach wyposażonych w taką funkcję, element sterujący A umożliwia regulację wysokości wiązki światła w zależno" ...

Pojazdy wyposażone w funkcję automatycznego włączania wycieraczek

Przy pracującym silniku, odpowiednio ustawić dźwignię 1  A zatrzymanie.  B funkcja automatycznego włączania wycieraczek W przypad ...

Categorie