Renault Clio: Regulacja ustawienia reflektorów

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Regulacja ustawienia reflektorów

Regulacja ustawienia reflektorów


W pojazdach wyposażonych w taką funkcję, element sterujący A umożliwia regulację wysokości wiązki światła w zależności od obciążenia samochodu.

Obrócić element sterujący A do dołu w celu obniżenia reflektorów i w górę - w celu ich podniesienia.

Podczas jazdy w lewo pojazdem z miejscem kierowcy po lewej stronie (lub odwrotnie), Autoryzowany Partner marki powinien wyregulować światła na czas pobytu.

Regulacja ustawienia reflektorów


Światła awaryjne

Światła awaryjne Nacisnąć na przełącznik 2. Uruchomienie świateł awaryjnych powoduje włączenie wszystkich czterech kieru ...

Wycieraczki, spryskiwacze szyb

Przy włączonym zapłonie, odpowiednio ustawić dźwignię 1  A zatrzymanie.  B przerywany bieg wycieraczek. Wycieraczki zatrzymuj ...

Categorie