Renault Clio: Spryskiwacze szyb

Spryskiwacze szyb


Przy włączonym zapłonie, pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Krótkie pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, jedno przetarcie szyby.

Dłuższe pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, trzy przetarcia szyby, a po kilku sekundach, czwarte przetarcie.

Spryskiwacze szyb


Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, usuwanie szronu, czyszczenie przedniej szyby, itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu A (zatrzymanie pracy).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

 

Podczas opadów śniegu lub przy ujemnych temperaturach, należy oczyścić przednią szybę (łącznie z jej strefą środkową znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym) oraz tylną szybę przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika).

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

  •  powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra, przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła ;
  •  nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba jest sucha ;
  •  odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały.

Należy je wymieniać w każdym przypadku, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku.

Przed włączeniem wycieraczki tylnej szyby trzeba upewnić się, czy żaden z przewożonych przedmiotów nie będzie utrudniać działania wycieraczki.

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.

Spryskiwacze szyb


Wycieraczka z
przerywanym biegiem pracy, uzależnionym od prędkości

Przy włączonym zapłonie obrócić końcówkę dźwigni 1 do pojawienia się naprzeciwko odpowiedniego symbolu oznaczenia 2.

Częstotliwość wycierania jest różna w zależności od prędkości.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.

Wycieraczka i
spryskiwacz tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie obrócić końcówkę dźwigni 1 do pojawienia się naprzeciwko odpowiedniego symbolu oznaczenia 2.

Po zwolnieniu końcówki dźwigni, powraca ona do pozycji włączenia tylnej wycieraczki.

Cecha szczególna

Jeżeli przednie wycieraczki działają lub jest włączony tryb automatyczny, w momencie włączenia wstecznego biegu następuje uruchomienie tylnej wycieraczki w przerywanym trybie pracy.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z tylną szybą (mycie pojazdu, usuwanie szronu, czyszczenie szyby itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia.

 

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:
  •  powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła;
  •  nie włączać wycieraczek, gdy tylna szyba jest sucha;
  •  odchylić je od tylnej szyby, jeżeli nie były używane od dłuższego czasu.

Należy je wymieniać w każdym przypadku, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku.

Przed włączeniem wycieraczki tylnej szyby trzeba upewnić się, czy żaden z przewożonych przedmiotów nie będzie utrudniać działania wycieraczki.

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.

Pojazdy wyposażone w funkcję automatycznego włączania wycieraczek

Przy pracującym silniku, odpowiednio ustawić dźwignię 1  A zatrzymanie.  B funkcja automatycznego włączania wycieraczek W przypad ...

Zbiornik paliwa (uzupełnianie paliwa)

Pojemność użytkowa zbiornika: ok. 45 litrów. W zależności od pojazdu, silnik 0,9 TCe ma pojemność użytkową zbiornika: ...

Categorie