Renault Clio: Godzina i temperatura zewnętrzna

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Godzina i temperatura zewnętrzna

Komunikaty alarmowe

Wyświetlają się wraz z lampką kontrolną i informują o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeńs ...

Wyświetlacz A

Aby uaktywnić wyświetlacz 1 przeznaczony do ustawiania godziny, nacisnąć na przycisk 2 lub 3. Odczekać kilka sekund. Godziny i minuty migają, m ...

Categorie