Renault Clio: Komunikaty alarmowe

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Komputer pokładowy –> Komunikaty alarmowe

Wyświetlają się wraz z lampką kontrolną i informują o konieczności
natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Przykłady komunikatów informacyjnych znajdują się poniżej. Uwaga: komunikaty pojawiają się na wyświetlaczu pojedynczo, lub na przemian (w przypadku konieczności wyświetlenia kilku komunikatów), może im towarzyszyć świecenie lampki kontrolnej i/lub emisja sygnału dźwiękowego.

Komunikaty alarmowe


Komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu

Wyświetlają się one wraz z lampką kontrolną i oznaczają konieczność jak najszybszego udania się do Autoryzowanego Partnera marki i ...

Godzina i temperatura zewnętrzna

...

Categorie