Renault Clio: Wyświetlacz A

Wyświetlacz


Aby uaktywnić wyświetlacz 1 przeznaczony do ustawiania godziny, nacisnąć na przycisk 2 lub 3. Odczekać kilka sekund.

Godziny i minuty migają, można rozpocząć ustawianie. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 2 lub 3 w celu ustawienia godziny.

Jak tylko godziny zaczynają migać, kilkakrotnie nacisnąć lub przytrzymać wciśnięty 2 lub 3 w celu ich ustawienia.

Wyświetlacz


Następnie, wcisnąć i przytrzymać przycisk 2 lub 3, aby potwierdzić ustawienie godziny.

Minuty zaczynają migać na wyświetlaczu: należy kilkakrotnie nacisnąć krótko lub długo przycisk 2 lub 3 w celu ustawienia minut.

Ustawienie zakończone, godziny i minuty świecą w sposób ciągły przez 2 sekundy: ustawienie jest zachowane.

Można przejść do kolejnego wyświetlacza.

Wyświetlacz


W przypadku przerwy w zasilaniu (odłączony akumulator, odłączony przewód zasilający, itd.), należy ponownie ustawić zegar.

Radzimy nie przeprowadzać regulacji w czasie jazdy.

Godzina i temperatura zewnętrzna

...

Wyświetlacz B

Samochody wyposażone w systemy nawigacji, telefony itp. Cechy szczególne pojazdów związane z obsługą takiego wyposażenia są opisa ...

Categorie