Renault Clio: Wyświetlacz B

Wyświetlacz


Samochody wyposażone w systemy nawigacji, telefony itp.

Cechy szczególne pojazdów związane z obsługą takiego wyposażenia są opisane w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

Wyświetlacz A

Aby uaktywnić wyświetlacz 1 przeznaczony do ustawiania godziny, nacisnąć na przycisk 2 lub 3. Odczekać kilka sekund. Godziny i minuty migają, m ...

Wskaźnik temperatury zewnętrznej

Cecha szczególna: Gdy temperatura na zewnątrz zawiera się w przedziale między - 3 C i + 3 C, napis C miga (sygnalizując ryzyko gołoledzi). ...

Categorie