Renault Clio: Foteliki dla dziecka

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Foteliki dla dziecka

Montaż fotelika dla dziecka, informacje ogólne

Na niektórych miejscach montaż fotelika dla dziecka nie jest dozwolony. Schemat na następnej stronie pokazuje, gdzie można zamocować fotelik dla dziec ...

Mocowanie za pomocą pasa bezpieczeństwa

Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronach następnych, umożliwiając przestrzeganie obowiązujących przepisów. ...

Categorie