Renault Clio: Mocowanie za pomocą pasa bezpieczeństwa

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Foteliki dla dziecka –> Mocowanie za pomocą pasa bezpieczeństwa

Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronach następnych, umożliwiając przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Mocowanie za pomocą pasa bezpieczeństwa


(1) RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy airbag jest prawidłowo odłączona (patrz paragraf "Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie, włączanie airbag pasażera z przodu" w rozdziale 1).

X = Miejsce, na którym zabroniony jest montaż tego typu fotelika dla dziecka.

U = Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie fotelika dostępnego w sprzedaży z homologacją "Uniwersalny" za pomocą pasa; sprawdzić, czy można go zamontować.

(2) Fotel ustawić w położeniu maksymalnie przesuniętym do tyłu i maksymalnie podwyższonym, następnie lekko odchylić oparcie (około 25).

(3) Gondola jest instalowana poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Ułożyć dziecko w taki sposób, aby jego głowa znajdowała się po stronie przeciwległej do drzwi.

(4) Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika dla dziecka w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć go maksymalnie do tyłu, lecz tak, by nie stykał się z fotelikiem.

(5) W przypadku fotelika dla dziecka montowanego przodem do kierunku jazdy, oparcie fotelika dla dziecka ustawić w taki sposób, aby stykało się z oparciem pojazdu. Ustawić wysokość zagłówka lub wyjąć go w razie potrzeby. Nie należy przesuwać fotela przedniego poza środkowe położenie regulacji jego prowadnic oraz nie nachylać oparcia pod zbyt dużym kątem (maksymalnie 25).

(6) Upewnić się, czy fotelik lub nogi dziecka nie utrudniają zablokowania przedniego fotela. Patrz paragraf "Przedni fotel" w rozdziale 1.

Foteliki dla dziecka

...

Schemat instalacji wersji pięciodrzwiowej i kombi

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzi ...

Categorie