Renault Clio: Schemat instalacji wersji pięciodrzwiowej i kombi

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Foteliki dla dziecka –> Mocowanie za pomocą pasa bezpieczeństwa –> Schemat instalacji wersji pięciodrzwiowej i kombi

Schemat instalacji wersji pięciodrzwiowej i kombi


RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy airbag jest prawidłowo odłączona (patrz paragraf "Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie, włączanie airbag pasażera z przodu" w rozdziale 1).

 

Używanie systemu zabezpieczenia dzieci nieprzystosowanego do danego pojazdu nie zapewni skutecznej ochrony niemowlęcia lub dziecka. Mogłoby ono doznać groźnych lub śmiertelnych obrażeń.

Sprawdzić stan poduszki
powietrznej airbag, zanim pasażer zajmie miejsce lub przed zamontowaniem fotelika dla dziecka.

Miejsce, na którym zabroniony jest
montaż fotelika dla dziecka.

Fotelik dla dziecka mocowany przy pomocy pasa

Miejsce, na którym może być
zamocowany pasem fotelik posiadający homologację "Uniwersalny".

Mocowanie za pomocą pasa bezpieczeństwa

Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronach następnych, umożliwiając przestrzeganie obowiązujących przepisów. ...

Schemat montażu w wersji société

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzi ...

Categorie