Renault Clio: Montaż fotelika dla dziecka, informacje ogólne

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Bezpieczeństwo dzieci –> Montaż fotelika dla dziecka, informacje ogólne

Na niektórych miejscach montaż fotelika dla dziecka nie jest dozwolony. Schemat na następnej stronie pokazuje, gdzie można zamocować fotelik dla dziecka.

Wymienione typy fotelika dla dziecka mogą nie być dostępne. Przed użyciem innego fotelika dla dziecka, należy sprawdzić u producenta, czy da się on zamontować.

Należy upewnić się, czy fotelik dla dziecka lub nogi dziecka nie utrudniają prawidłowego zablokowania przedniego fotela. Patrz paragraf "Przedni fotel" w rozdziale 1.

Upewnić się, że fotelik jest zainstalowany w pojeździe w taki sposób, że nie istnieje ryzyko jego odblokowania się od podstawy.

Jeśli trzeba było wyjąć zagłówek, należy upewnić się, że jest dobrze schowany, tak by nie mógł zostać wyrzucony w górę w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia.

Fotelik dla dziecka powinien być zawsze zamocowany w samochodzie, nawet gdy nie jest używany, tak by nie mógł zostać wyrzucony w górę w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia.

Na miejscu przednim

Przewożenie dziecka na przednim miejscu pasażera podlega odrębnym uregulowaniom w różnych krajach. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w schemacie na następnej stronie.

Przed montażem fotelika dla dziecka na tym miejscu (jeśli jest dozwolony):

W takich przypadkach, zagłówek fotela podnieść maksymalnie, aż nie będzie się stykał z fotelikiem (patrz paragraf "Zagłówki przednie" w rozdziale 1).

Po instalacji fotelika, w razie konieczności fotel można wysunąć (aby pozostawić wystarczającą ilość miejsca z tyłu dla pasażerów lub na inne foteliki). Fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy nie powinien stykać się z deską rozdzielczą ani być w maksymalnie wysuniętej pozycji.

Nie zmieniać już ustawień po zainstalowaniu fotelika dla dziecka.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy airbag jest prawidłowo odłączona (patrz paragraf "Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie, włączanie airbag pasażera z przodu" w rozdziale 1).

Na miejscu tylnym bocznym

Gondola jest instalowana poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca.

Głowę dziecka należy umieścić po stronie przeciwległej do drzwi.

Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika dla dziecka w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć go maksymalnie do tyłu, lecz tak, by nie stykał się z fotelikiem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku siedzącemu przodem do kierunku jazdy, nie należy fotela znajdującego się przed dzieckiem przesuwać do tyłu dalej niż do środkowego położenia prowadnicy, nie nachylać oparcia pod zbyt dużym kątem (maksymalnie 25 ) i maksymalnie podnieść fotel.

We wszystkich przypadkach, należy wyjąć zagłówek tylny, na którym umieszczony jest fotelik (patrz paragraf "Tylne zagłówki" w rozdziale 3). Należy to zrobić przed założeniem fotelika.

Sprawdzić, czy fotelik dla dziecka montowany przodem do kierunku jazdy opiera się o oparcie fotela pojazdu.

Na miejscu tylnym środkowym

Należy sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa jest dostosowany do mocowania Państwa fotelika dla dziecka. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Na tylnym środkowym fotelu nie wolno montować fotelika dla dzieci wyposażonego we wsporniki. RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

 

Najlepiej jest montować fotelik dla dziecka na fotelu tylnym.

Wybór mocowania fotelika dla dziecka

Foteliki dla dziecka montowane tyłem do kierunku jazdy Głowa dziecka, proporcjonalnie do wagi ciała, jest cięższa niż głowa dorosłego, ...

Foteliki dla dziecka

...

Categorie