Renault Clio: Regulator prędkości

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Regulator prędkości

Regulator prędkości


Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.

Prędkość regulowana może być ustawiana w sposób ciągły, począwszy od prędkości 30 km/h.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

 

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Nie zastępuje ona jednak kierowcy.

Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności.

Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny...).

Ryzyko wypadku.

Elementy sterujące

Elementy sterujące


  1. Przełącznik główny Włączaniewyłączanie.
  2. Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+).
  3. Zmiana prędkości regulowanej na niższą (-).
  4. Włączenie funkcji z wywołaniem zapamiętanej prędkości regulowanej (R).
  5. Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (O).

Włączanie funkcji

Włączanie funkcji


Nacisnąć przełącznik 1 po stronie .


Lampka kontrolna 7 zapala się na zielono, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat: "REGULATOR" z kreskami sygnalizującymi, że funkcja regulatora prędkości działa oraz że system czeka na zarejestrowanie prędkości regulowanej.

Ustawianie prędkości

Ustawianie prędkości


Przy ustabilizowanej prędkości (powyżej około 30 km/h), wcisnąć przycisk 2 (+): funkcja jest włączona i bieżąca prędkość zostaje zapamiętana.

Wartość prędkości regulowanej zastępuje kreski, a regulacja zostaje potwierdzona poprzez zaświecenie się lampki kontrolnej 6 na zielono, oprócz lampki 7.

Jazda samochodem

Jazda samochodem


Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć nogę z pedału gazu.

Uwaga: zalecamy trzymanie stopy w pobliżu pedałów, aby móc szybko zareagować w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

Zmiana prędkości regulowanej

Zmiana prędkości regulowanej


Można zmieniać prędkość regulowaną przez kolejne naciskanie na:

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej

W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędkości regulowanej na zadanym poziomie: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Przejście funkcji do trybu czuwania


Działanie funkcji zostaje wstrzymane po naciśnięciu na:

W powyższych trzech przypadkach prędkość regulowana pozostaje wprowadzona do pamięci, a na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat "W PAMIECI".

Przejście do stanu czuwania zostaje potwierdzone zgaśnięciem lampki kontrolnej .


Wywołanie prędkości regulowanej

Po zapisaniu prędkości w pamięci istnieje możliwość jej przywołania po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne itp.).

Wcisnąć przełącznik 4 (R), jeśli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości, włączenie regulatora prędkości zostaje potwierdzone przez zapalenie lampki kontrolnej .


Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Gdy regulator znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przełącznika 2 (+) powoduje ponowne uaktywnienie funkcji, bez uwzględnienia wartości prędkości zapisanej w pamięci: w takim przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd.

Wyłączenie funkcji

Wyłączenie funkcji


Funkcja regulatora prędkości zostaje wyłączona po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości.

Zgaśnięcie zielonych lampek kontrolnych i
na tablicy wskaźników potwierdza
wyłączenie funkcji.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca.

Ogranicznik

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczo ...

Pomoc przy parkowaniu

...

Categorie