Renault Clio: Przewożenie przedmiotów w bagażniku

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Przewożenie przedmiotów w bagażniku

Przewożone przedmioty powinny być ułożone w ten sposób, by ich największa płaszczyzna opierała się o:

Przewożenie przedmiotów w bagażniku


Przewożenie przedmiotów w bagażniku


W przypadku konieczności ułożenia przedmiotów na złożonym oparciu, należy bezwzględnie zdjąć zagłówki przed złożeniem oparcia, w taki sposób, by oparcie mogło znajdować się jak najbliżej siedzenia.

Przewożenie przedmiotów w bagażniku


Najcięższe przedmioty należy zawsze układać bezpośrednio na podłodze. Jeżeli samochód posiada takie wyposażenie, należy skorzystać z punktów mocujących 1 zainstalowanych w podłodze bagażnika.

Bagaże należy załadować w taki sposób, by w razie gwałtownego hamowania żaden przedmiot nie stanowił zagrożenia dla pasażerów. Pasy bezpieczeństwa na tylnych miejscach powinny być zawsze zapięte, nawet jeśli na miejscach tych nie siedzą pasażerowie.

Elementy wyposażenia bagażnika

Ruchoma osłona płyty podłogowej W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, ułatwia ono wkładanie przedmiotów. Uwaga: aby uzysk ...

Przewożenie przedmiotów:

...

Categorie