Renault Clio: Elementy wyposażenia bagażnika

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Elementy wyposażenia bagażnika

Ruchoma osłona płyty podłogowej

Ruchoma osłona płyty podłogowej


W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, ułatwia ono wkładanie przedmiotów.

Uwaga: aby uzyskać dostęp do punktu mocującego ISOFIX i/lub punktu mocującego siatki przytrzymującej bagaże, należy otworzyć klapkę 3.

Dopuszczalne obciążenie ruchomej osłony płyty podłogowej: 100 kg równo rozłożonych.

Składanie ruchomej osłony płyty podłogowej

Składanie ruchomej osłony płyty podłogowej


Demontaż ruchomej osłony płyty podłogowej

Demontaż ruchomej osłony płyty podłogowej


Montaż ruchomej osłony płyty podłogowej

Ułożyć całość w bagażniku za pomocą prowadnic 6.

Zaczep na torebki 4

Maksymalny ciężar na zaczep: 5 kg.

Pokrywa przestrzeni bagażowej: wersja kombi

Zwijanie elastycznej części pokrywy przestrzeni bagażowej 1 Pociągnąć lekko za uchwyt 2, w celu wyjęcia czopów z ich punktów ...

Przewożenie przedmiotów w bagażniku

Przewożone przedmioty powinny być ułożone w ten sposób, by ich największa płaszczyzna opierała się o: Oparcie tylnej kanapy ...

Categorie