Renault Clio: Pokrywa przestrzeni bagażowej: wersja kombi

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Pokrywa przestrzeni bagażowej: wersja kombi

Zwijanie elastycznej części pokrywy przestrzeni bagażowej 1

Zwijanie elastycznej części pokrywy przestrzeni bagażowej


Pociągnąć lekko za uchwyt 2, w celu wyjęcia czopów z ich punktów mocujących, które znajdują się z każdej strony bagażnika.

Przytrzymać pokrywę przestrzeni bagażowej podczas zwijania.

Demontaż pokrywy

Demontaż pokrywy


Za pomocą uchwytu 2, popchnąć pokrywę przestrzeni bagażowej w prawo (ruch A) i podnieść lewy bok (ruch B) na zwijaczu.

W celu ponownego zamontowania pokrywy, należy wprowadzić prawy bok, następnie popchnąć go w prawo (ruch A) i opuścić lewy bok zwijacza do gniazda.

Składanie pokrywy przestrzeni bagażowej 1

Składanie pokrywy przestrzeni bagażowej


Podnieść ruchomą płytę podłogową (patrz paragraf "Elementy wyposażenia bagażnika" w rozdziale 3).

Złożyć pokrywę przestrzeni bagażowej wkładając ją najpierw z jednej, a następnie z drugiej strony.

Ułożyć ruchomą osłonę płyty podłogowej.

Nie należy kłaść ciężkich lub twardych przedmiotów na pokrywie przestrzeni bagażowej. W razie gwałtownego hamowania lub wypadku mogłyby one stanowić zagrożenie dla osób podróżujących pojazdem.

Wersja "Société"

Odpiąć mocowania 3 z każdej strony półki, a następnie wysunąć ją przez tylną klapę. Przy jej zakładaniu, post& ...

Elementy wyposażenia bagażnika

Ruchoma osłona płyty podłogowej W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, ułatwia ono wkładanie przedmiotów. Uwaga: aby uzysk ...

Categorie