Renault Clio: Parkowanie ze wspomaganiem

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Parkowanie ze wspomaganiem

Parkowanie ze wspomaganiem


Jest to funkcja, która pomaga w wykonaniu manewrów parkowania.

Zdjąć ręce z kierownicy. Wystarczy operować pedałami i dźwignią zmiany biegów.

W każdej chwili można przejąć kontrolę, biorąc w ręce kierownicę.

Włączanie funkcji

Włączanie funkcji


Nacisnąć przełącznik 1, gdy pojazd stoi lub jedzie z prędkością około 30 km/h.

Wbudowana we włącznik 1 lampka kontrolna zapala się i ekran 2 pojawia się na ekranie wielofunkcyjnym.

Przypadki szczególne

Przypadki szczególne


Należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe oznaczone strzałkami 3 nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg itp.).

Wybór manewru

System może wykonać cztery rodzaje manewrów:

Na ekranie wielofunkcyjnym wybrać odpowiedni manewr do wykonania.

Uwaga: po uruchomieniu pojazdu lub po udanym zaparkowaniu równoległym z użyciem systemu, manewrem domyślnie zaproponowanym przez system jest pomoc przy wyjeździe z miejsca parkingowego.

W innych przypadkach domyślny manewr należy ustawić na ekranie wielofunkcyjnym.

Zasada działania

Postój

Dopóki prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h, system szuka miejsc do parkowania dostępnych po obu stronach pojazdu.

Kiedy wykryte jest wolne miejsce, wyświetla się na ekranie wielofunkcyjnym oznakowane małą literą "P". Aby system mógł wykryć miejsce parkingowe, jechać powoli z włączonym kierunkowskazem po stronie wyszukiwanego miejsca parkingowego do momentu pojawienia się komunikatu "Stans" i emisji sygnału dźwiękowego.

Wtedy na ekranie wielofunkcyjnym miejsce jest oznaczone wielką literą "P".

Na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna , której towarzyszy
sygnał dźwiękowy;

Prędkość nie powinna przekraczać 7 km/h.

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na
tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu manewru.

Wyjazd z miejsca parkingowego tyłem

Wyjazd z miejsca parkingowego tyłem


Na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna , której towarzyszy
sygnał dźwiękowy;

Prędkość nie powinna przekraczać 7 km/h.

Po ustawieniu się w pozycji wygodnej do wyjazdu system wyświetli informację o zakończeniu manewru.

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na
tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu manewru.

Wstrzymanie manewru

Manewr jest wstrzymany w następujących przypadkach:

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na
tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy ostrzegają o wstrzymaniu manewru. Aby wznowić manewr, nacisnąć i przytrzymać przełącznik uruchomiający system.

W takim przypadku powód wstrzymania wyświetla się na ekranie wielofunkcyjnym.

Należy upewnić się, czy:

Anulowanie manewru

Manewr jest przerwany w następujących przypadkach:

Zgaśnięcie lampki kontrolnej na
tablicy wskaźników i sygnał dźwiękowy informują o zakończeniu manewru.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Sprawdzić, czy manewr jest zgodny z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego na wybranych drogach.

  •  Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).
  •  System może nie wykryć przedmiotów znajdujących się w martwym punkcie czujników.
  •  Podczas wykonywania manewrów kierownica może szybko się obracać: nie przekładać przez nią rąk i upewnić się, że żaden przedmiot nie zostanie tam zablokowany.
  •  Należy zawsze sprawdzić, czy zaproponowane przez system miejsce parkingowe jest dostępne i wolne od przeszkód.
  •  Systemu należy używać wyłącznie podczas holowania przyczepy lub jazdy z zamontowanym wyposażeniem do przewożenia bagażu.

Kamera cofania

Zasada działania Przy włączaniu wstecznego biegu, kamera 1 (znajdująca się na klapie w przypadku wersji z pięcioma miejscami lub w pobliżu ...

Automatyczna skrzynia biegów

...

Categorie