Renault Clio: Kamera cofania

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Kamera cofania

Zasada działania

Zasada działania


Przy włączaniu wstecznego biegu, kamera 1 (znajdująca się na klapie w przypadku wersji z pięcioma miejscami lub w pobliżu oświetlenia tabliczki znamionowej w przypadku wersji kombi) przesyła widok tylnego otoczenia pojazdu na ekran dotykowy 2 wraz z, zależnie od wersji pojazdu, ruchomym i stałym polem pomiaru odległości.

Zasada działania


Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby kamera cofania nie była niczym pokryta (brud, błoto, śnieg, itp.).

Zasada działania


Uwaga: zależnie od wersji pojazdu, możliwa jest regulacja niektórych parametrów na ekranie dotykowym 2. Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).

Ruchome pole pomiaru odległości 3 (zależnie od wersji pojazdu)

Ruchome pole pomiaru odległości


Jest pokazane w kolorze niebieskim na ekranie 2. Wskazuje tor jazdy samochodu w zależności od położenia kierownicy.

Stałe pole pomiaru odległości 4 Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników A, B i C wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

Ruchome pole pomiaru odległości


To pole pomiaru odległości pozostaje stałe i pokazuje tor jazdy samochodu, jeśli jego koła są ustawione na wprost.

Korzystając z tego systemu należy najpierw obserwować pola pomiaru (ruchome dla toru jazdy i stałe dla odległości). Po wyświetleniu obszaru oznaczonego na czerwono, w celu precyzyjnego zaparkowania należy śledzić obraz z kamery przedstawiający zderzak.

Ekran pokazuje odwrócony obraz.

Pola pomiaru odległości to odwzorowanie rzutu na płaską powierzchnię podłoża; informacje z tych pól należy pominąć, gdy nakładają się one na przeszkodę pionową lub ustawioną na ziemi.

Obiekty ukazujące się na skraju pola ekranu mogą być zdeformowane.

W przypadku zbyt silnego natężenia światła (śnieg, pojazd stojący w słońcu...), mogą wystąpić zakłócenia widoczności obrazu z kamery.

Jeśli bagażnik jest otwarty lub źle zamknięty, pojawia się komunikat "OTWARTY BAGAZNIK" i w zależności od wersji pojazdu znika obraz z kamery.

Nieprawidłowości w działaniu

Zależnie od wersji pojazdu, gdy system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat "Skontroluj pomoc pa ...

Parkowanie ze wspomaganiem

Jest to funkcja, która pomaga w wykonaniu manewrów parkowania. Zdjąć ręce z kierownicy. Wystarczy operować pedałami i dźwigni&# ...

Categorie