Renault Clio: Zabezpieczenia uzupełniające

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Zabezpieczenia uzupełniające

Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej airbag oraz uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy jej odpaleniu.

Poduszka powietrzna airbag ma za zadanie uzupełniać działanie pasów bezpieczeństwa. Oba te elementy są nierozerwalnymi częściami tego samego systemu zabezpieczenia. Jest zatem bardzo ważne, aby pasy były zawsze zapięte. Niezapięcie pasów może narazić osoby podróżujące pojazdem na poważne obrażenia ciała w razie wypadku, a także zwiększyć ryzyko obrażeń na powierzchni skóry, powstałych w wyniku rozwinięcia samej poduszki airbag.

Napinacze pasów i poduszki powietrzne airbags nie zawsze są uruchamiane w czasie wywrócenia się pojazdu lub uderzenia w tył, nawet o dużej sile. Uderzenia w podwozie pojazdu spowodowane uderzeniem w krawężnik, dziurami w nawierzchni, kamieniami itp., mogą doprowadzić do uruchomienia tych systemów.

  •  Wszelkie naprawy i modyfikacje całego systemu airbag (poduszki powietrzne airbags, napinacze pasów, moduł elektroniczny, przewody, itd.) są surowo wzbronione (za wyjątkiem przeprowadzania ich przez Autoryzowanego Partnera marki).
  •  W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu oraz uniknięcia jego nieoczekiwanego uruchomienia, należy pamiętać, że jedynie Autoryzowany Partner marki jest upoważniony do wykonywania napraw systemu airbag.
  •  Ze względów bezpieczeństwa, system airbag należy poddać kontroli w sytuacji, gdy samochód uległ kolizji, został skradziony, bądź był przedmiotem próby kradzieży.
  •  W przypadku pożyczenia lub sprzedaży samochodu, należy poinformować nowego użytkownika o wyposażeniu pojazdu w system Airbag, oddając mu do rąk niniejszą instrukcję obsługi.
  •  W razie konieczności złomowania pojazdu, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki w celu dokonania kasacji generatora(ów) gazu.

Zabezpieczenia boczne

Boczne poduszki powietrzne Airbags Są to poduszki powietrzne airbag, w które wyposażone zostały przednie fotele i które rozwijają się po ...

Bezpieczeństwo dzieci

...

Categorie