Renault Clio: Zagłówki tylne

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Zagłówki tylne

Położenie użytkowe

Położenie użytkowe


Podnieść maksymalnie zagłówek, aby użyć go w pozycji górnej. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Składanie

Wcisnąć przycisk A i opuścić całkowicie zagłówek.

Zagłówek całkowicie opuszczony znajduje się w pozycji złożonej. Zagłówka nie wolno składać, gdy na danym miejscu siedzi pasażer.

Zdejmowanie zagłówka

Zdejmowanie zagłówka


Unieść zagłówek jak najwyżej, a następnie nacisnąć przycisk A i wyjąć zagłówek.

Montaż zagłówka

Wprowadzić trzpienie w prowadnice, wsunąć zagłówek aż do jego zablokowania, aby używać go w górnym położeniu.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Montaż zagłówka


Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy. Powinny zawsze być prawidłowo zamontowane i ustawione w oparciach foteli. Górna część zagłówka powinna znajdować się jak najbliżej czubka głowy.

Popielniczka, zapalniczka

Zapalniczka 1 Przy włączonym zapłonie, wcisnąć zapalniczkę 1. Wysunie się ona automatycznie po odpowiednim rozgrzaniu. Wyjąć j ...

Tylna kanapa: funkcje

Składanie oparcia Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu. Opuścić maksymalnie zagł ...

Categorie