Renault Clio: Zmiana kół

Renault Clio –> Rady praktyczne –> Zmiana kół

Zmiana kół


Włączyć światła awaryjne.

Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego, na płaskim, przyczepnym i twardym podłożu.

Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny; a w przypadku automatycznej skrzyni biegów, ustawić dźwignię sterującą w położeniu P).

Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.

Pojazdy wyposażone w podnośnik i klucz do kół

Jeśli zachodzi taka potrzeba, zdjąć ozdobny kołpak.

Poluzować śruby koła za pomocą klucza do kół 1. Należy ustawić klucz w taki sposób, aby kręcić nim w dół.

Rozpocząć dokręcanie ręczne podnośnika 2, aby ustawić jego główkę w odpowiednim położeniu na blaszanym wsporniku znajdującym się jak najbliżej wymienianego koła i oznaczonym strzałką 3.

W przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w podnośnik ani klucz do kół, itp., w elementy te można zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki.

 

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.

Kontynuować przykręcanie w celu prawidłowego ustawienia podstawy (musi być wsunięta pod samochód i ustawiona pionowo w jednej linii z główką podnośnika).

Wykonać kilka obrotów pokrętłem tak, aby koło oderwało się od ziemi.

Wymontować śruby i zdjąć koło.

Założyć koło zapasowe na piastę i obracać nim, aż gwintowane otwory w piaście pokryją się z otworami w obręczy koła.

Dokręcić śruby, upewniając się, czy koło jest prawidłowo dociśnięte do piasty.

Obniżyć podnośnik.

Po opuszczeniu koła dokręcić mocno śruby i jak najszybciej sprawdzić moment dokręcania oraz ciśnienie w oponie koła zapasowego.

W przypadku przebicia opony koło należy natychmiast wymienić.

Przedziurawiona opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie, niedopompowanie itp.) na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza . Patrz "Ostrzeżenie sygnalizujące
spadek ciśnienia w oponie" w rozdziale 2.

Narzędzia muszą być zawsze prawidłowo ułożone w opakowaniu, w przeciwnym razie mogą wypaść z niego podczas hamowania. Po ich użyciu, należy pamiętać o zamocowaniu narzędzi w zestawie, a następnie umieścić prawidłowo zestaw w schowku: ryzyko obrażeń.

Jeżeli śruby są dostarczone wraz z kołem zapasowym, należy ich używać tylko do montażu koła zapasowego.

Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go stosować do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.

Ozdobne kołpaki kół - Koło

Wymontować kołpak za pomocą klucza do kołpaków 1 (znajdującego się w zestawie narzędzi), wprowadzając zaczep w otwór w ...

Opony (bezpieczna eksploatacja opon, kół, jazda zimą)

Zasady bezpiecznej eksploatacji opon - kół Opony są jedynym elementem samochodu mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią dro ...

Categorie