Renault Clio: Narzędzia

Renault Clio –> Rady praktyczne –> Narzędzia

Narzędzia


Ilość i rodzaj narzędzi w zestawie zależy od wersji pojazdu.

Zestaw narzędzi A znajduje się w bagażniku, pod wykładziną.

Podnieść osłonę, a następnie wyjąć ją;

Klucz do kół 1

Narzędzia


Umożliwia dokręcenie lub odkręcenie śrub kół i zaczepu holowniczego 5.

Podnośnik 2

Złożyć podnośnik prawidłowo przed odłożeniem go na miejsce (należy prawidłowo umieścić pokrętło).

Klucz do kołpaków 3

Umożliwia zdjęcie kołpaków.

Nakładka na śruby kół 4

Do ostatecznego odkręcania lub wstępnego dokręcania śrub koła.

Zaczep holowniczy 5

Patrz paragraf "Holowanie: usuwanie awarii" w rozdziale 5.

Dźwignia 6

Pozwala na zaciągnięcie lub zwolnienie zaczepu holowniczego 5.

Narzędzia muszą być zawsze prawidłowo ułożone, w przeciwnym razie mogą wypaść podczas hamowania. Po ich użyciu, należy pamiętać o zamocowaniu narzędzi w zestawie, a następnie prawidłowo umieścić zestaw w schowku: ryzyko obrażeń.

Jeżeli śruby są dostarczone wraz z kołem zapasowym, należy ich używać tylko do montażu koła zapasowego.

Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go stosować do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.

Zestaw do pompowania opon

Zestaw umożliwia naprawę opon, których bieżnik A został uszkodzony przez przedmioty mniejsze niż 4 milimetry. Nie można ...

Ozdobne kołpaki kół - Koło

Wymontować kołpak za pomocą klucza do kołpaków 1 (znajdującego się w zestawie narzędzi), wprowadzając zaczep w otwór w ...

Categorie