Renault Clio: Podnośniki szyb sterowane elektrycznie

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Podnośniki szyb sterowane elektrycznie

Te systemy działają przy włączonym lub wyłączonym zapłonie, aż do chwili otwarcia jednych z drzwi przednich (z ograniczeniem do około 3 minut).

Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie dziecko (lub zwierzę) nawet na bardzo krótki czas, jeżeli kluczyk lub karta RENAULT znajdują się wewnątrz pojazdu.

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi.

W przypadku przycięcia, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Informacje oraz rady związane z eksploatacją

Rady związane z eksploatacją W niektórych przypadkach (klimatyzacja wyłączona, włączona recyrkulacja powietrza, prędkość nawi ...

Elektryczne podnośniki szyb

Wcisnąć lub pociągnąć za przełącznik szyby, aby ją opuścić lub podnieść do żądanej wysokości: tylne ...

Categorie