Renault Clio: Nieprawidłowości w działaniu

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Podnośniki szyb sterowane elektrycznie –> Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli funkcja zamykania jednej z szyb nie działa, system przechodzi do zwykłego trybu działania: należy pociągnąć dany przełącznik tyle razy, ile to konieczne, aby zamknąć szybę do końca (szyba zamyka się etapami), a następnie przytrzymać wciśnięty (po stronie zamykania) przez jedną sekundę, a potem opuścić i podnieść całkowicie szybę w celu ustawienia parametrów początkowych systemu.

W razie potrzeby, zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Ręczne podnoszenie szyb

Ręczne podnoszenie szyb


Obrócić dźwigienkę 7.

Tryb impulsowy

Zależnie od wersji pojazdu, ten tryb działania stanowi uzupełnienie działania wyżej opisanych elektrycznych podnośników szyb. W ten tryb w ...

Osłona przeciwsłoneczna dachu

...

Categorie