Renault Clio: Tryb impulsowy

Zależnie od wersji pojazdu, ten tryb działania stanowi uzupełnienie działania wyżej opisanych elektrycznych podnośników szyb.

W ten tryb wyposażona jest jedynie szyba po stronie kierowcy.

Wcisnąć lub pociągnąć krótko i do oporu przełącznik 1: szyba opuszcza się lub podnosi całkowicie. Poruszenie przełącznika powoduje zatrzymanie przesuwania się szyby.

Uwaga: jeżeli szyba w drzwiach kierowcy napotka opór podczas zamykania (np. gałąź itp.), szyba się zatrzyma, następnie się opuści o kilka centymetrów

Podczas zamykania szyb należy się upewnić, że żadna część ciała (ramię, ręka itp.) nie wystaje z pojazdu.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Elektryczne podnośniki szyb

Wcisnąć lub pociągnąć za przełącznik szyby, aby ją opuścić lub podnieść do żądanej wysokości: tylne ...

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli funkcja zamykania jednej z szyb nie działa, system przechodzi do zwykłego trybu działania: należy pociągnąć dany przełąc ...

Categorie