Renault Clio: Blokowanie, odblokowanie elementów otwieranych

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Blokowanie, odblokowanie elementów otwieranych

Otwieranie i zamykanie drzwi

Otwieranie z zewnątrz Drzwi przednie Po odblokowaniu, pociągnąć za uchwyt 1. Cecha szczególna karty RENAULT typu "wolne ręce" Przy zab ...

Blokowanie-odblokowanie zamków drzwi z zewnątrz

Odbywa się przy użyciu karty RENAULT: patrz paragraf "Karty RENAULT" w rozdziale 1. W niektórych przypadkach, karta RENAULT może przestać dzia ...

Categorie