Renault Clio: Blokowanie zamków bez użycia karty RENAULT

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Blokowanie, odblokowanie elementów otwieranych –> Blokowanie zamków bez użycia karty RENAULT

Np. w przypadku rozładowanej baterii, chwilowego braku działania karty RENAULT...

Przy wyłączonym silniku i otwartym jednym z elementów otwieranych (drzwi lub pokrywa bagażnika), wcisnąć i przytrzymać przez ponad pięć sekund przełącznik 3.

Po zamknięciu drzwi wszystkie elementy otwierane nadwozia zostaną zablokowane.

Odblokowanie pojazdu od zewnątrz jest możliwe jedynie za pomocą karty RENAULT znajdującej się w strefie zasięgu pojazdu lub za pomocą kluczyka wbudowanego w kartę RENAULT.

Po zablokowaniu/odblokowaniu zamków pojazdu lub samej pokrywy bagażnika za pomocą przycisków karty RENAULT, funkcja blokowania i odblokowania zamków w trybie "wolne ręce" jest wyłączona.

Aby powrócić do funkcji "wolne ręce", należy powtórnie uruchomić pojazd.

Sterowanie blokowaniemodblokowaniem zamków drzwi od wewnątrz

  Przełącznik 3 steruje jednocześnie zamkami drzwi, bagażnika i, zależnie od wersji pojazdu, klapki wlewu paliwa. Jeżeli jeden z element&oa ...

Lampka kontrolna informująca o zablokowaniu elementów otwieranych nadwozia

Przy włączonym zapłonie, lampka kontrolna wbudowana w przełącznik 3 informuje kierowcę o stanie zablokowania elementów otwieranych: &nbs ...

Categorie