Renault Clio: Używanie kluczyka wbudowanego w kartę RENAULT

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Blokowanie, odblokowanie elementów otwieranych –> Używanie kluczyka wbudowanego w kartę RENAULT


Wprowadzić kluczyk 1 do zamka i zablokować lub odblokować przednie lewe drzwi.

Ręczne blokowanie zamków drzwi


W przypadku otwartych drzwi, obrócić śrubę 2 (za pomocą końcówki kluczyka) i zamknąć drzwi.

Drzwi są odtąd zablokowane z zewnątrz.

Otwarcie drzwi będzie możliwe tylko od wewnątrz lub przy pomocy kluczyka w przypadku przednich lewych drzwi.

Blokowanie-odblokowanie zamków drzwi z zewnątrz

Odbywa się przy użyciu karty RENAULT: patrz paragraf "Karty RENAULT" w rozdziale 1. W niektórych przypadkach, karta RENAULT może przestać dzia ...

Sterowanie blokowaniemodblokowaniem zamków drzwi od wewnątrz

  Przełącznik 3 steruje jednocześnie zamkami drzwi, bagażnika i, zależnie od wersji pojazdu, klapki wlewu paliwa. Jeżeli jeden z element&oa ...

Categorie