Renault Clio: Karta RENAULT: bateria

Renault Clio –> Rady praktyczne –> Karta RENAULT: bateria

Bezpieczniki

Bezpieczniki w kabinie A W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia elektrycznego, należy sprawdzić bezpieczniki. Odpiąć klapkę A. ...

Wymiana baterii

Kiedy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "BATERIA KARTYDO WYMIANY", należy wymienić baterię karty RENAULT, nacisnąć pr ...

Categorie