Renault Clio: Wymiana baterii

Renault Clio –> Rady praktyczne –> Karta RENAULT: bateria –> Wymiana baterii

Wymiana baterii


Kiedy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "BATERIA KARTYDO WYMIANY", należy wymienić baterię karty RENAULT, nacisnąć przycisk 1, ciągnąc za zapasowy kluczyk 2, a następnie odpiąć osłonę 3 za pomocą zaczepu 4.

Wyciągnąć baterię, naciskając z jednej strony (ruch A) i podnosząc z drugiej (ruch B), a następnie wymienić ją, przestrzegając biegunowości oraz modelu wpisanego na osłonie 3.

v


Po włożeniu baterii, postępować w odwrotnej kolejności, a następnie w pobliżu pojazdu, nacisnąć czterokrotnie na jeden z przycisków karty: przy następnym uruchomieniu, komunikat zniknie.

Uwaga: podczas wymiany baterii nie należy dotykać układu elektronicznego ani styków znajdujących się na karcie RENAULT.

Upewnić się, że osłona została prawidłowo przypięta

 

Baterie są dostępne u Autoryzowanego Partnera marki, ich trwałość wynosi około dwóch lat. Należy sprawdzić, czy na baterii nie ma śladów tuszu: ryzyko wystąpienia nieprawidłowego styku elektrycznego.

Karta RENAULT: bateria

...

Nieprawidłowości w działaniu

Jeżeli akumulator jest zbyt słaby, aby zapewnić prawidłowe działanie, istnieje możliwość uruchomienia pojazdu (umieścić kar ...

Categorie