Renault Clio: Nieprawidłowości w działaniu

Renault Clio –> Rady praktyczne –> Karta RENAULT: bateria –> Nieprawidłowości w działaniu

Nieprawidłowości w działaniu


Jeżeli akumulator jest zbyt słaby, aby zapewnić prawidłowe działanie, istnieje możliwość uruchomienia pojazdu (umieścić kartę RENAULT w czytniku) oraz zablokowania/ odblokowania zamków pojazdu (patrz "Blokowanie/odblokowywanie drzwi" w rozdziale 1).

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do środowiska, należy je przekazać jednostce odpowiedzialnej za zbieranie i wtórne przetwarzanie baterii.

Wymiana baterii

Kiedy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "BATERIA KARTYDO WYMIANY", należy wymienić baterię karty RENAULT, nacisnąć pr ...

Akumulator

...

Categorie