Renault Clio: Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska

Państwa samochód jest zgodny z normami recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zaczną obowiązywać w roku 2015.

Niektóre jego części zostały opracowane pod kątem ich późniejszego przetworzenia do ponownego użycia.

Części te łatwo jest wymontować w celu wyjęcia i odesłania do punktów recyklingu.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej regulacji silnika, a także dzięki niewielkiemu zużyciu paliwa, Państwa samochód spełnia warunki obowiązujących norm ochrony środowiska.

Nasza firma aktywnie uczestniczy w programie mającym na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska gazami spalinowymi i zmniejszenie zużycia energii.

Jednak zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji gazów spalinowych, a także poziom zużycia paliwa zależą w znacznej mierze od sposobu eksploatowania pojazdu.

Użytkownik powinien zadbać o prawidłową obsługę i eksploatację pojazdu.

Rady dotyczące użytkowania

 Należy jak najczęściej korzystać z trybu ECO.  Włączone odbiorniki prądu, to wzrost zużycia paliwa. Dlatego też ...

Obsługa

Warto wiedzieć, że nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska może spowodować pociągnięcie właścici ...

Categorie