Renault Clio: Wyświetlacze i wskaźniki

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Wyświetlacze i wskaźniki

Obrotomierz 1 (podziałka × 1000)

Obrotomierz


Alarm dźwiękowy sygnalizujący nadmierne przekroczenie prędkości

Zależnie od pojazdu, lampce ostrzegawczej 2 towarzyszy sygnał dźwiękowy, gdy pojazd przekracza prędkość 120 km/h.

Lampka ostrzegawcza pozostaje zapalona do momentu, w którym prędkość pojazdu spadnie poniżej 120 km/h.

Prędkościomierz 3 (wyskalowany w km/h lub milach/h)

Prędkościomierz


Wskaźnik stylu jazdy 4

Patrz paragraf "Rady dotyczące jazdy, Eco jazda" w rozdziale 2.

Komunikat ostrzegający o minimalnym poziomie oleju silnikowego

Komunikat ostrzegający o minimalnym poziomie oleju silnikowego


Przy uruchomieniu silnika, na wyświetlaczu 5 pojawia się ostrzeżenie w przypadku, gdy minimalny poziom oleju został osiągnięty.

Patrz paragraf "poziom oleju silnikowego" w rozdziale 4.

Wskaźnik poziomu paliwa 6

Tablica wskaźników 5 w milach


Tablica wskaźników 5 w milach (istnieje możliwość przełączenia na km/h)

Tablica wskaźników 5 w milach


W celu powrotu do poprzedniego trybu wykonać taką samą operację.

Uwaga: po odłączeniu akumulatora komputer pokładowy powróci automatycznie do fabrycznie ustawionej jednostki.

Tablica wskaźników 5 w milach


Lampki kontrolne

Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. Tablica wskaźników A: Zostaje podświetlon ...

Komputer pokładowy

...

Categorie