Suzuki Swift: Przeglądy i obsługa

Suzuki Swift –> Przeglądy i obsługa

OSTRZEŻENIE Pracując przy pojeździe należy zachować jak największą ostrożność, aby zapobiec wypadkowi. Oto kilka wskazówek, których należy szczególnie przestrzegać:
  •  Nie pozostawiaj pracującego silnika w garażach I innych ograniczonych przestrzeniach.
  •  Kiedy silnik pracuje, trzymaj ręce, ubranie, narzędzia itp. z dala od wentylatora i paska klinowego. Nawet jeśli wentylator nie pracuje, może się on samoczynnie włączyć bez ostrzeżenia.
  •  Jeśli konieczna jest praca przy działającym silniku, upewnij się, że hamulec ręczny jest całkowicie zaciągnięty, a skrzynia biegów w położeniu "luzu" (mechaniczna) lub "PARK" (automatyczna).
  •  Nie dotykaj przewodów zapłonowych I Innych elementów układu zapłonowego, podczas rozruchu lub pracy silnika, gdyż grozi porażenie elektryczne.
  •  Uważaj, aby nie dotknąć gorących elementów układu wydechowego, takich jak kolektor, rury, tłumiki.
  •  Nie dopuść do powstania Iskier lub płomienia w pobliżu akumulatora. Występują tam palne gazy.
  • Nie wchodź pod samochód, jeśli podparty jest on tylko przenośnym podnośnikiem, dostarczanym z pojazdem.
  •  Uważaj, aby przypadkowo nie zewrzeć biegunów akumulatora.
  •  Zabezpiecz zużyty olej, płyn chłodzący i Inne płyny przed dziećmi i zwierzętami domowymi. Usuń zużyte płyny w sposób właściwy, nigdy nie wylewaj ich na ziemię, do kanału itp.

Jazda na drogach śliskich

Na śliskiej nawierzchni należy jeździć z mniejszą, w porównaniu z suchą, prędkością, ze względu na możliwy pośl ...

Zestaw narzędzi

Przedstawione powyżej narzędzia dostarczane są razem z samochodem. Mogą one być używane przy obsłudze codziennej i drobnych naprawach. ...

Categorie